ARTYKUŁY

Rola nauczyciela w życiu dziecka

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek” Albert Einstein

Nauczyciel w życiu dziecka

W dzisiejszych realiach nauczyciel jest niedoceniany. A szkoda. Odgrywa on niesamowicie istotną rolę w życiu dziecka. Nie tylko przekazuje on wiedzę, ale również ma wpływ na budowanie wartości, zachęca do poznawania świata, pomaga się w tym świecie poruszać, pomaga budować relacje społeczne. Może stać się powiernikiem problemów dziecka, łącznikiem między światem rówieśników, a dorosłych. Nauczyciel nie ogranicza się tylko do przekazywania wiedzy.


Pedagog rozumiejący jak ważne jest wspieranie uczniów, pomaganie im na każdym etapie edukacji, może stać się dla nich drogowskazem. Mając indywidualne podejście do ucznia poznaje jego mocne i słabe strony. Dzięki takiemu podejściu sprawi, że szkoła będzie darem, a nie przykrym obowiązkiem. Rozbudzi w dziecku głód wiedzy.
Nauczyciel z prawdziwego zdarzenia będzie rozbudzał w uczniach chęć pogłębiania wiedzy, da im narzędzia, a nie gotowe rozwiązania. Zbuduje w dziecku poczucie, że samodzielnie potrafi rozwiązywać problemy, że ma zdolność i potencjał do rozwijania swoich mocnych stron.

Nie zapominajmy o tym, że rozpoczęcie nauki to ogromna zmiana w życiu dziecka. Jest to podróż w nieznane, odkrywanie nowego lądu… Nauczyciel powinien być przewodnikiem w tej drodze. Dziecko uczy się przez obserwację. Od nauczyciela nauczy się nie tylko danego przedmiotu ale także, a może przede wszystkim:

 • szacunku – szacunku do siebie, szacunku do innych, do odmiennego zdania
 • prawdy – nawet najgorsza prawda jest lepsza od najlepszego kłamstwa – jest to trudna lekcja, ale uczy postępowania zgodnie z własnymi przekonaniami.
 • akceptacji – akceptacji różnorodności rówieśników, uczniów.
 • empatii – jest to przestrzeń do nawiązywania prawdziwych relacji, otworzenie się na drugiego człowieka, na jego uczucia, potrzeby. Uczy spojrzenia na dane zagadnienie oczami drugiej osoby.
 • profesjonalizmu – wychowawca traktujący swoją pracę profesjonalnie przekaże dziecku takie podejście do wykonywanych zadań
 • cierpliwości – wymarzone rezultaty nie zawsze przychodzą od razu, czasem trzeba na nie chwilę poczekać, zapracować, jeszcze raz spokojnie wytłumaczyć dane zagadnienie.
 • kreatywności – lekcje nie muszą być nudne, można je poprowadzić w interesujący, zajmujący sposób. Kreatywne myślenie sprawdza się w codziennym życiu.
 • motywacji – zaraża chęcią do nauki, chęcią do podnoszenia umiejętności, szlifowania talentu.
 • łatwości podejmowania trudnych tematów – ważne jest, aby dziecko wiedziało, że na każdy temat może swobodnie porozmawiać.
 • zaufania – jeżeli uczeń obdarzy nauczyciela zaufaniem nigdy nie powinno być ono nadszarpnięte. To działa w dwie strony.
 • wiary w drugiego człowieka/ w ucznia – to nauczyciel powinien sprawić żeby uczeń uwierzył w siebie, w swoje umiejętności. Powinien dostrzec w uczniu potencjał, nawet jeżeli nie widać go na pierwszy rzut oka.

Rolą pedagoga jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przygotowanie dzieci do życia, życia w społeczeństwie. Bierze on na siebie trud przekazania ważnych wartości (nie tylko opowiadając o nich, ale pokazując je swoimi czynami) bycia przykładem, pozytywnym autorytetem.

„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć”. Albert Einstein

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *