O NAS

I CAN FLY - NASZA MIKROSZKOŁA

 W naszej MIKROSZKOLE I CAN FLY codziennie uczymy się świata. Poznajemy to co jeszcze nieznane. Dobrze się bawimy i jednocześnie realizujemy podstawę programową.

Bez dzwonków, stresu i napięcia. Za to z radością, pasją zabawą i … jak tylko pogoda pozwoli na świeżym powietrzu w naszym Łagiewnickim Lesie.  Nasza MIKROSZKOŁA bazując na metodyce Marii Montessori i planu daltońskiego to miejsce w którym, pomagamy naszym dzieciom od najmłodszych lat poznać swoje talenty. Uczymy je jak z nich korzystać. W ten sposób budujemy ich poczucie własnej wartości tak potrzebne w dorosłym życiu.

To nasz autorski pomysł na naukę, relacje i poznawanie świata, ale przede wszystkim na przygotowanie młodego pokolenia do realizacji wyzwań XXI wieku.

Nie ma jednej właściwej drogi edukacji. Każdy z nas jest inny i każde dziecko jest inne. Właściwa droga to ta, która jest dobra dla tego konkretnego dziecka.     

Pierwszym i podstawowym celem w naszej szkole będzie budowanie poczucia własnej wartości od najmłodszych lat. Bardzo ważne jest, aby poznać swoje mocne strony, nauczyć się szacunku do siebie, wydobyć własne zasoby i świadomie z nich korzystać. To właśnie poczucie własnej wartości w dużej mierze warunkuje jakość dorosłego życia i jest niezbędne, aby przygotować młodego człowieka do wyzwań stawianych mu przez współczesny świat.

Drugim, bardzo ważnym celem będzie poznanie i nauczenie się własnych emocji, aby w pozytywny sposób złagodzić stres, skuteczniej się komunikować, nauczyć się empatii, pokonywać stawiane wyzwania i rozładowywać konflikty. Ta umiejętność pomaga budować silniejsze relacje, odnosić sukcesy w szkole i pracy oraz osiągać cele osobiste i zawodowe.

mikroszkoła zasady

Skuteczne w realizacji naszych celów są nurty edukacyjne stworzone pod koniec XIX wieku przez Marię Montessori i Helen Parkhurst, które poszukiwały nowych rozwiązań. Obie panie przez kilka lat współpracowały ze sobą. Obie opracowały odważne idee związane z nowoczesnym podejściem do systemu edukacji.

My w głównej mierze postawiliśmy na PLAN DALTOŃSKI. Podkreśla on znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy.

Twórca szkół daltońskich w Polsce – Robert Sowiński – mocno podkreśla: „Daj dziecku 2-3 zadania i pozwól określić kiedy je zrobi. To jest początek drogi,  na końcu której będzie świadomość i wolność wyboru”.

Będziemy poszukiwać talentów naszych uczniów w oparciu o badania Instytutu Gallupa®, który opracował test pozwalający na poznanie swoich talentów i mocnych stron.

Dla nas bardzo ważne jest przekazanie młodym ludziom szacunku dla otaczającego świata i przyrody w nurcie edukacji leśnej. Edukacja leśna to pogłębienie więzi człowieka z naturą, która zaowocuje zrozumieniem przyrody, codzienną troską o środowisko i naszą planetę oraz kreowaniem ekologicznych postaw dzieci.

 

Jednak najważniejszy jest dla nas młody człowiek i to dla niego będziemy dobierać metody tak, aby nauka była niezwykłą przygodą, fascynacją i dobrą zabawą.

Uczymy się zgodnie z zasadą Marii Montessori w oddziałach wielowiekowych. Jest to naturalny proces nauki dzieci, w którym uczą się odpowiedzialności za siebie nawzajem i wspierają się. W takiej grupie każdy może dzielić się swoimi pasjami z innymi lub poznawać je dzięki innym.

Nie mamy też dzwonków. Stawiamy na rozwój przez wspólne poszukiwanie wiedzy. Nie ma też ciągłego sprawdzania listy obecności i tym podobnych formalności. Nie tracimy na nie czasu. My dorośli z dzieciństwa pamiętamy, że same lekcje były bardzo krótkie, bo mnóstwo czasu uciekało na sprawdzanie obecności, prac domowych (a na koniec zadawanie ich) i uciszaniu klasy. Wspomnienia z naszej mikroszkoły będą inne – lepsze? 🙂

Wiemy jak ważny dla dziecka jest czas na zabawę i realizowanie swoich pasji. To też jest nauka i poznawanie życia w domu czy na zajęciach pozalekcyjnych. Wyjście do parku, spacery, spotkania z przyjaciółmi i zabawa z rodzeństwem… Musi być na to czas! Dlatego mamy niewiele prac domowych, które były naszą zmorą z dzieciństwa. Wystarczy codzienne pięć minut dla nauki obowiązkowości lub większe kreatywne zadanie raz na jakiś czas. Dokładanie wielu prac domowych, naszym zdaniem, niczemu nie służy.

Nauczyciel dla naszych uczniów będzie przede wszystkim MENTOREM i PRZEWODNIKIEM w podróży przez fascynujący świat…(posiada wszelkie uprawnienia).

Języka angielskiego i hiszpańskiego uczymy się już od pierwszej klasy.

A tak zaplanowaliśmy dzień naszej nauki.

Codziennie będziemy korzystać z narzędzi systemu daltońskiego, trenować radzenie sobie z emocjami, świadomie pracować metodą projektów i stosować metodę zielonego długopisu.

Zaplanowaliśmy taki zestaw zajęć dodatkowych. Te które są niezbędne będą realizowane w ramach naszego planu edukacyjnego i będą rozłożone równomierne w trakcie roku szkolnego.

O uczestnictwie w pozostałych zdecydują dzieci i ich rodzice.

W atmosferze współpracy, zaufania, empatii i tolerancji nauka jest i będzie dla naszych uczniów przyjemnością i wielką przygodą.

 

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania piszcie do nas i dzwońcie 😊