ARTYKUŁY

Młody człowiek za 20 lat….

Coraz częściej mamy wrażenie, że świat gna przed siebie z niewiarygodną prędkością. Stale się zmienia i to co było znane i oczywiste wczoraj, dziś jest przestarzałe a jutro może po prostu nie być potrzebne lub zostać zastąpione nowym, lepszym, innym…

Powstają nowe branże. Wiele zawodów, które będą wykonywać w przyszłości młodzi ludzie, którzy dziś rozpoczynają swoją szkolną przygodę jeszcze nie istnieje. Rozwijająca się technologia wymusza zmiany zarówno w obszarach wiedzy, kapitału i zasobów ludzkich. Ostatnie doświadczenia pandemii pokazały, że nie możemy przewidzieć przyszłości w  perspektywie roku, 2-3 lat, a co dopiero mówić o okresie 20-30 lat.

W takich realiach coraz częściej zadajemy sobie pytania: Jak przygotować młodych ludzi to życia w przyszłym świecie? Jak przygotować ich do realizacji wyzwań stawianych im przez współczesny świat? i w końcu: Jakie umiejętności będą potrzebne przyszłym pokoleniom?

Młode pokolenia wychowane w dobie Internetu przyzwyczajone są do natychmiastowego zaspokajania potrzeb, zawierania znajomości i nawiązywania kontaktów w sieci. W sieci również poszukują potrzebnych im informacji, danych i odpowiedzi na większość nurtujących ich pytań. Internet jest dla nich środowiskiem naturalnym. Rozwijają dzięki niemu swoje zainteresowania oraz zdobywają wiedzę w systemie samodzielnego uczenia się i wyrażania siebie.

Nie można nie zauważyć, że młode pokolenie ma inne oczekiwania i motywacje do nauki. Nie można też zaprzeczyć, że nowe technologie mają decydujący wpływ na sposób myślenia i działania obecnego pokolenia.

Jednak system szkolny nie ulega praktycznie żadnym zmianom i wciąż pozostaje mocno zakorzeniony w dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych paradygmatach i metodach edukacji. W szkołach o wiele częściej ważniejsze jest zapamiętywanie niż myślenie.

Jest to ogromna rozbieżność pomiędzy tym co nauczają i testują nawet najlepsze szkoły, a niezbędnymi umiejętnościami jakich potrzebują obecni uczniowie do skutecznego i efektywnego funkcjonowania w dorosłym świecie XXI wieku.


Tony Wagner, z Uniwersytetu Harvarda, uważa, że uczniowie nie poradzą sobie z życiem, ponieważ szkoły są zbyt zajęte przygotowywaniem ich do rozwiązywania testów. Na podstawie przeprowadzonych badań zdefiniował siedem umiejętności przetrwania w przyszłości.
Są to umiejętności i postawy, których młodzi ludzie bezwzględnie potrzebują, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Są to:

1. Rozwiązywanie problemów i myślenie krytyczne

2. Współpraca w różnych grupach i przywództwo poprzez wywieranie wpływu

3. Mobilność i umiejętność adaptacji do nowych warunków

4. Inicjatywa i przedsiębiorczość

5. Efektywna komunikacja – pisemna i ustna

6. Ocena i analiza informacji

7. Ciekawość świata i wyobraźnia

Podczas wystąpienia na forum SETDA  (State Educational Technology Directors Association) Wagner zakończył bardzo silnym stwierdzeniem – „Co roku coraz lepiej wypadamy w narodowych testach, ale dzieje się to kosztem oblewania naszych dzieciaków z przedmiotu życie. Coś musi się zmienić”.

To prawda. Coś musi się zmienić. My nie możemy zmienić całego świata, ale możemy zmienić kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu a na przełomie lat nawet kilkuset młodych ludzi i przygotować ich do mierzenia się z wyzwaniami stawianymi przez współczesny świat. Mamy nadzieje, że w przyszłości oni docenią i przekażą poznane wzorce swoim rodzinom i przyjaciołom. Tylko tyle i …aż tyle.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *