ARTYKUŁY

Dlaczego Plan Daltoński?

Szukając właściwej drogi edukacji wielokrotnie zadawaliśmy sobie pytanie, czy ta metoda, ten nurt edukacji będą tymi, które pozwolą małym ludziom odnaleźć się i osiągać sukcesy w przyszłym świecie. W świecie, którego teraz, tak naprawdę nie znamy. Jedyne, co wiemy to, że bardzo szybko się zmienia.

Zdaliśmy sobie sprawę, że skoro nie możemy tego przewidzieć to… musimy nauczyć młode pokolenie życia w czasie zmiany. Musimy wyposażyć je w umiejętności i narzędzia, które pozwolą im na to, aby w takich warunkach czuli się spokojni i bezpieczni. Czyli, aby umieli tymi zmianami właściwie zarządzać.

Nie ma jednej właściwej drogi edukacji. Każdy z nas jest inny i każde dziecko jest inne. Właściwa droga to ta, która jest dobra dla konkretnego dziecka.

Mamy XXI wiek, Niemniej jednak najbardziej naszą uwagę zwróciły nurty edukacyjne stworzone pod koniec XIX wieku, które wtedy poszukiwały nowych rozwiązań,  a dokładnie nauki Marii Montessori i Helen Parkhurst. Obie panie przez kilka lat współpracowały ze sobą. Obie opracowały odważne idee związane z nowoczesnym podejściem do systemu edukacji.

plan daltoński nauka

Obie panie przez kilka lat współpracowały ze sobą, jednak dopiero po rozpoczęciu samodzielnej działalności Helen Parkhurst stworzyła swoją „Edukację według Planu Daltońskiego”, którą wydała w 1922 roku.

Zanim pokażemy Wam dlaczego ten nurt zwrócił naszą uwagę, powiemy tylko, że najstarsza szkoła daltońska działa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a współczesna koncepcja planu daltońskiego jest szeroko rozpowszechniona w nauczaniu elementarnym (od 4 do 12 roku życia) w Austrii, Holandii, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, na Węgrzech oraz w Australii, Korei, Tajwanie, Chile, Japonii.

Innowacyjne podejście edukacji daltońskiej podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy.

Rober Sowiński (twórca szkól daltońskich w Polsce od wielu lat pracujący według tych zasad) w książce „Zrozumieć plan daltoński” mocno podkreśla:

Daj dziecku 2-3 zadania i pozwól określić kiedy je zrobi. To jest początek drogi, na końcu której będzie świadomość i wolność wyboru”.

Główne cele, które osiągamy stosując te zasady to:
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ
i WSPÓŁPRACA.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za proces uczenia się to powierzanie dzieciom odpowiedzialności za wyniki tego procesu oraz za sposób w jaki ten końcowy wynik powstaje. Dzięki temu, akcent procesu dydaktycznego przesuwa się z wykonywania poleceń, niejednokrotnie bardzo czasochłonnych, w kierunku prawdziwego opanowania materiału. W procesie tym ważnym elementem jest kontrola.

Samodzielność

Samodzielność w planie daltońskim oznacza, ze dzieci same muszą znajdować rozwiązania, rozwiązywać problemy i same wykonywać zadania. Samodzielna praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności. Samodzielność stanowi także ważny czynnik dydaktyczno-organizacyjny. Gdy dzieci pracują samodzielnie, mogą to robić na swoim własnym poziomie. Chęć brania odpowiedzialności i podejmowania inicjatyw jest naturalną potrzebą dziecka i można ją zaobserwować w różnych grupach wiekowych, chociaż jest ściśle związana z wiekiem oraz poziomem rozwoju intelektualnego dziecka.

Współpraca

Współpracę w koncepcji edukacji daltońskiej rozpatruje się w dwojaki sposób:
* jako „współpracę wychowawczą”- niosącą ze sobą wartości w zakresie edukacji społecznej, której najważniejszym pojęciem jest szacunek
* oraz „współpracę dydaktyczną”. W ramach współpracy dydaktycznej nauczyciel organizuje dwie formy współpracy: grupy współpracujące i grupy wzajemnej pomocy. W przypadku grup wzajemnej pomocy dzieci otrzymują zadanie do samodzielnego wykonania, przy czym każde dziecko w razie potrzeby może poprosić kolegę o wyjaśnienie, jeśli czegoś nie rozumie. Każde dziecko stara się nie przeszkadzać innemu i pomaga mu gdy to jest konieczne. Tak rozumiana współpraca stanowi przeciwieństwo konkurencji i rywalizacji z kolegami.

Cel uczenia się przez współpracę jest taki, by dzieci nabierały umiejętności współpracy z każdym, a nie tylko z najbliższymi.

Aby zobaczyć jak na co dzień będziemy korzystać z narzędzi planu daltońskiego zapraszamy do przeczytania zakładki „O Nas”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *