Poniedziałek

SALA TALENTÓW

SALA SŁONECZNE

SALA RELAKSU

SALA
EMOCJI

SALA WESOŁA

8:00

FIIS

8:00 – 9:00

MIKROSZKAŁA ICF

8:00 – 9:00

9:00

Spotkania edukacji domowej

9:00 – 15:00

MIKROSZKAŁA ICF

8:00 – 9:00

10:00

Spotkania edukacji domowej

9:00 – 15:00

MIKROSZKAŁA ICF

8:00 – 9:00

11:00

Spotkania edukacji domowej

9:00 – 15:00

MIKROSZKAŁA ICF

8:00 – 9:00