Warsztaty dla rodziców

Opis zajęć:

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” to trening umiejętności wychowawczych. To warsztaty uczące kontroli emocji w rodzinie. Podczas warsztatu zostaną przedstawione umiejętności w zakresie: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”, „Jak słuchać, żeby do nas mówiły” pomagające być lepszym rodzicem.

Rodzicu:

 • jeśli szukasz sposobu na nawiązanie cieplejszych relacji ze swoimi dziećmi,
 • jeśli chcesz lepiej rozumieć dziecko,
 • jeśli chcesz nauczyć się aktywnie słuchać dziecka,
 • jeśli chcesz, aby Twoje dziecko więcej mówiło ci o sobie,
 • jeśli pragniesz, aby twoje dziecko było bardziej samodzielne,
 • jeśli chcesz mieć dziecko, które zna swoje mocne strony,
 • jeśli chcesz wiedzieć, jak stawiać granice, 
 • jeśli chcesz wiedzieć, jak zmieniać niepożądane zachowania dziecka,
 • jeśli chcesz wiedzieć, jak mądrze chwalić,
 • jeśli chcesz wiedzieć, czy powinno się karać dzieci,

To ta szkoła jest dla Ciebie.

 

Cykl warsztatów obejmuje 

 • Jak stawiać i pokazywać granice:

Jak jasno postawić dziecku granice, żeby czuło się bezpiecznie.
Jak wyrażać oczekiwania i ograniczenia tak, aby były przez dziecko respektowane. 

 • Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z uczuciami: 

Jak rozpoznawać, akceptować i radzić sobie ze smutkiem dziecka, jego złością, rozpaczą, euforią. 

Jak pomóc dziecku, żeby radziło sobie z własnymi uczuciami. 

 • Jak zachęcać dzieci do współpracy:

Jak motywować dzieci do współdziałania.

 • Co stosować zamiast karania: 

Czy i jak karać dzieci.
Jak, zamiast karania modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka. 

 • Jak rozwiązywać problemy i konflikty: 

Jak skutecznie rozwiązywać konflikty. 

Jak wspólnie z dziećmi znajdować rozwiązania. 

 • Jak zachęcać do samodzielności: 

Jak zachęcać dziecko do samodzielnego podejmowania wyzwań i uczenia się nowych rzeczy.
Jak rozwijać umiejętności podejmowania decyzji i wspierać proces usamodzielniania się dziecka. 

 • Jak uwalniać dziecko od grania ról: 

Jak sprawić, żeby nasze dziecko uwierzyło w siebie.
Jak uwolnić dzieci od grania narzucanych mu w domu i szkole ról. 

 • Jak chwalić i zachęcać: 

Jak znaleźć w dziecku to, co najlepsze.
W jaki sposób chwalić, by budować u dziecka poczucie własnej wartości. 

 

 

Prowadzący:

Adrianna Mycka-Sobieraj – pedagog, realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” w trakcie certyfikacji ORE cz.1”Relacje„ i cz 2 ”Nastolatek” , Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców , właściciel gabinetu – Pozytyvna terapia i wychowanie. www.pozytyvna.pl

Informacje o zajęciach:

Terminy zajęć: piątki: od godziny 17:30 do 20:30 

Kwota od rodzica to 900 zł netto za całość (9 zajęć)

Terminy spotkań: 
październik:  6,13, 20, 27
Listopad: 3,17, 24
Grudzień: 1, 8